Dotacje

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie konkurencyjnego biura projektowego i realizację inwestycji tworzącej miejsca pracy

mająca na celu:„Rozwój firmy P.B. POLBUD Witold Włodarczyk w zakresie usług projektowych poprzez zakup wyposażenia biura, uczestnictwo w szkoleniach oraz utworzenie nowego miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.